Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Sıfır Hata Yaklaşımı

Muayeneye dayalı yönetim anlayışında ürün veya hizmet hata bulmaya yönelik olup bir ayıklama işlevidir. Bu anlayış bir bakıma işler olup bittikten sonra yapılan denetimdir. Doğal sonuç olarak da bu tarz bir kontrol işlevi fire miktarını önleyemeyeceği gibi azaltamayacaktır da. Buna paralel artan fire miktarı sağlam ürün maliyetini de yükseltecektir.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Temel Özellikleri Ve İlkeleri

TKY, diğer yönetim tekniklerine kıyasla farklı bir yönetim tekniğidir. Bu özellikler, zaman içerisinde TKY'ye olan ihtiyacı daha da arttırmış ve örgütlerin, özellikle 1990 sonrasında ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bunun nedeni, 1980'li yıllarda örgütlerde amaç verimlilik artışı iken, 1990'lı yıllarda kaliteyi etkin bir strateji olarak görmeleridir.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Ölçme ve İstatistik

Yıldırım 1994'e göre, TKY'nin işletilmesinde, ölçme, değerlendirme ve problemlere sistematik yaklaşabilme çok önemlidir. Bu unsur, sistemin sürekliliğinin sağlanmasında ve sürekli olarak geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilkenin amacı kişisel yorumun önlenmesidir.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları

TKY, organizasyonlarda kalitenin artırılmasını hedeflemektedir. Bu teknikte müşteriye göre kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması amaçlanır. TKY'de kalite ve verimliliğin artırılması için gerekli unsurlar şunlardır:
 Çalışanların memnuniyeti, motivasyonu ve ödüllendirilmesi,

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Önlemeye Dönük Yaklaşım

Toplam kalite modelinin temelinde "hataları ayıklamak" yerine "hata yapmamak" yaklaşımı vardır. Nitekim sanayide kalite evrimi de ilk başta son muayene ile başlamıştır. Ardından da tasarımda kalite aşamasına gelmiştir.

Devamını oku...

Kalite Küresel Rekabet ve Teknoloji İlişkisi

Akın 1998'e göre tanımlamalar halinde Küreselleşme; Ülkeler arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesidir. Farklı toplumların inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınmasıdır. Uluslararası ilişkilerin yoğunlaşmasıdır.
Teknoloji; iletişimi, ulaşımı ve seyahati kolaylaştırmakta; en ücra köşelerdeki insanlar bile modernliğin cazibesine kapılmaktadır.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Üst Yönetimin Liderliği

Çetin ve diğ. 2001'e göre TK; mükemmeli arayan uzun ve zahmetli bir yolculuk olarak tanımlandığında, tüm çalışanlara yol gösterecek liderler bulunmalıdır. Çünkü çalışanların morallerini bozmamaları, cesaretlerini kaybetmemeleri ancak yönetimin sürekli ve etkin liderliği ile olur.

Devamını oku...

Kalite Maliyetleri

İşletmeler varlığını devam ettirmek için rekabet güçlerini artırmak zorundadırlar. Rekabet edebilmenin iki temel koşulu bulunmaktadır; düşük maliyetle üretmek ve kaliteli üretmektir. Düşük maliyet yeni pazarlara açılabilmek için de gereklidir. Başlangıçta kaliteli ürün üretmeyi başaramayan işletmeler bunu telafi etmek için kalite maliyetlerine katlanır.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Önce İnsan Anlayışı

1950'li ve 60'lı yıllarda uygulanan Kütle Üretimi teknolojisinin insana bir makine gibi baktığını söyleyebiliriz. Bugün ise bu firmalar kalitelerini geliştirmek ihtiyacını duymaktadır. Bu amaçla da tüm çalışanlarının yaratıcı gücü ve aktif katılımı ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bunlar olmadan gerçek bir gelişme olmayacaktır. Bu nedenle de "insana" her zamankinden daha fazla önem vermek gerektiğini kavramaktadırlar.

Devamını oku...

Kaliteyi Oluşturan Unsurlar

Bir ürünün kalite özelliklerinin belirlenmesinde tüketici talepleri, rekabet durumu, mamulün kullanılış amacı, fiyatı, mamulün özellikleri v.b. gibi birçok faktör mevcuttur. Buna karşılık mamulün kalitesi; tasarım kalitesi, uygunluk kalitesi ve performans kalitesinden oluşur. Kaliteyi iyileştirme durumunda bulunan yöneticilerin bu üç unsuru göz önünde bulundurması gerekir.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Tam Katılım ve Grup Çalışması

Katılım, çağdaş yönetim düşüncesinin temel taşlarından biridir. Genel olarak çalışanların katılımı dendiğinde, denetim ve kontrol sürecinde tüm çalışanların düşünce ve fikirlerinden yararlanmak anlaşılmaktadır. Günümüzde neredeyse bütün organizasyonlarda çalışanlar, kendilerini ve kurumlarını ilgilendiren bütün kararlarda etkin bir biçimde katılıp düşüncelerini ifade etmek istemektedirler.

Devamını oku...

Dünyada ve Türkiyede Toplam Kaite Yönetiminin Gelişimi

Yönetimde değişmelerden ve gelişmelerden söz ederken genellikle son yüzyılı ele alırız. Oysa yönetim, MÖ. 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır.
Mısır ve Romalılar döneminde makineleşme, sivil yönetim modeli, devlet yönetimi, günümüz batı dünyası yönetimlerine oldukça benzerdi. Eski toplumlar; davranış bilgisi yüksek, mühendisliği, makineyi ve gelişmiş matemetiği kullanan, kanunlara sahip ve değişimi yönetebilen toplumlardı.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Sürekli Geliştirme

Toplam Kalite Yönetimi ve ''Sürekli iyileştirme'' kavramları, birbirlerinden ayrı düşünülemez. ''Sürekli iyileştirme'' ya da ''Sürekli gelişim'' anlayışı, mükemmele doğru istikrarlı yürüyüşün adıdır. Toplam Kalite Yönetimi asla mükemmeli yakalamak değildir. Zira mükemmeli yakalamak demek, sona ulaşmak demektir. Oysa Toplam Kalite Yönetiminde "iyinin düşmanı daha iyidir" prensibi vardır. Burada amaç mükemmeliyeti yakalamak yerine daha iyiye ulaşmak için sürekli çalışmadır.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetiminin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikli olarak ne olmadığının da bilinmesi gerekmektedir. Buna göre;
a)Toplam kalite yönetimi ne değildir?
 Çağdaş bir yönetim türü moda (geçici) değildir.
 Japon’lara özgü bir sistem değildir.
 Felsefesi Türk toplumuna ters değildir.

Devamını oku...

Toplam Kalite Yönetiminin Unsurları - Müşteri Odaklılık

Günümüzün yoğun rekabetinde şirketler ayakta kalmak için müşteri odaklı bir yönetim stratejisine sahip olmalıdır. Artık müşteri, Ürünlerin teknolojik gelişmişliği ve çeşitliliği karşısında giderek seçici olmuştur. Daha zor tatmin olmaktadır. Bu amaçla da kolaylıkla aldığı ürünü ve satıcısını değiştirebilmektedir. Müşteri tatmininin çok daha iyi sağlanması için Müşteri beklentilerinin en iyi şekilde bilinmesi şarttır.

Devamını oku...

Kalite Tanımı

a) Klasik anlayışa göre kalite:
Kalite; alışılmış anlamı ile “en iyi”dir. Daha geniş anlamda kalite “amaca uygunluk derecesi” olarak tanımlanabilmekte ve bu kavram malı kullanacak olan kişinin ihtiyaç ve ödeme olanakları ile de ilişkilenmektedir. Bir başka şekilde kalite; “İnsan yetenekleri ile müşteri beklentilerinin buluşma noktası” olarak tanımlanabilmektedir.
Tüm bu kavramlar ürün (çıktı) kalitesine odaklı olup, günümüzde bir yönetim felsefesi olarak hızla gelişen toplam kalite yönetiminine göre oldukça dar kapsamlıdırlar.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/