Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailelerinin Yaşadıkları

Özel gereksinimli çocuğa sahip anne babaların böyle bir çocuğa sahip olduklarını öğrendiklerinde ve çocuğun çeşitli gelişim dönemlerinde yaşadıkları, tepkileri benzerlik göstermektedir. Bir başka görüşe göre ise özel gereksinimli çocuğun doğumuna anne-babalar farklı tepkiler gösterebilmektedirler. Bu farklılıklar onların din, sosyo-ekonomik düzey, yetersizliğin ağırlığı, yetersizlik gösteren çocuğa anne-babalığa ilişkin bilgi durumu, anne-babalık sorumlulukları gibi özellikleriyle bağlantılı bulunmaktadır.

Devamını oku...

Özel Eğitim Kurumları

Eğitim sistemi, toplumun yapılanmasında, şekillenmesinde ve her bireyin farklı alanlarda kendini geliştirerek üretken olmasında yardımcı olan çok geniş kapsamlı bir hizmet alanı olarak tanımlanabilir. Bu alan içerisinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik verilen hizmete özel eğitim hizmeti denmektedir.
Özel eğitim; farklı özellik ve gereksinimlere sahip olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin,
toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,

Devamını oku...

Özel Gereksinimli Çocuk Ailesinin Gereksinimleri

Bütün aileler gibi özel eğitime gereksinim duyan çocuğu olan ailelerin de kendine özgü gereksinimleri vardır ve bu gereksinimler zaman içinde değişebilmektedir (Dale, 1997). Webster ve Ward, 'a göre bu gereksinimler aileye yardım eden uzmanlar tarafından belirlenmeli ve işbirliği içersinde ele alınmalıdır.
Gereksinim, çok değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Aile eğitimi söz konusu olduğunda gereksinim, aile eğitim programına temel oluşturacak eğitim gereksinimi olarak düşünülmelidir.

Devamını oku...

Türkiye’ de Özel Eğitimin Tarihçesi

Ülkemizde özel eğitim çalışmalarının başlaması eskilere dayanmaktadır. Hatta Osmanlı dönemindeki Enderun Mekteplerinin üstün yetenekli çocukların eğitimleri için örnek olarak gösterilir. Grati Efendi 1889‟ da İstanbul Ticaret mektebi bünyesinde görme ve işitme engelli çocuklar için sınıf açılmasını sağlamıştır.
Sonraki yıllarda okul bünyesindeki bu sınıflar bağımsız okula dönüşmüştür. Okul 1912 yılında kapanmış ve alanda 1921 yılına kadar bir gelişme olmamıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında “Özel İzmir Sağırlar ve Körler Müessesesi” adında okul açılmış ve İzmir’deki görme engelliler okulunu 1923‟te yine İzmir’de işitme engelliler okulunun takip ettiğini görmekteyiz (Güven, 2008).

Devamını oku...

Özel Gereksinimli Olan Çocukların Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi

Aile için normal bir çocuğun doğumu bile aileye birçok yenilikler ve alışılması zor olan durumlar getirmesiyle birlikte doğan çocuğun özel gereksinimli çocuk olması durumunda ise bunlara ek olarak anne babanın görev ve sorumlulukların daha da arttırmaktadır, aile yaşantısındaki alışıla gelinmiş durumların ve evlilik ilişkilerinin bozulabilmesine neden olabilmekte, aileyi daha fazla sorunla karşı karşıya bırakabilmektedir. Bu durumun aileyi bir takım olumsuzluklara ve farklılıklara yol açtığı belirtilmektedir.

Devamını oku...

Özel Eğitimin Amacı

Özel eğitimin amaçları, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri göz önünde bulundurularak aşağıda gösterildiği gibi belirlenmiştir. Özel eğitim gerektiren bireylerin;
 “Toplumsal rollerini gerçekleştiren, başkaları ile ilişkiler kuran, işbirliği içinde çalışabilien, çevresine uyum sağlayabilen, üretime katılabilen ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmeleri,
 Kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve temel yaşam becerilerinin geliştirilmesi”

Devamını oku...

MEB 'e bağlı Özel Eğitim Merkezlerinin Önemi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, misyonu ve kuruluş amaçları doğrultusunda özürlülük kavramının çok hassas bir alanına hizmet etmektedir (Ana-babası vefat etmiş, maddi yoksunluk içerisinde çeşitli nedenlerle devlet himayesine terk edilmiş özürlülere her şeyden önce barınma olanağı sağlayarak bir çatı altında yaşamalarını sağlamaktadır.

Sosyal hizmetlere insan hakları çalışmalarının içeriğinde özel bir önem verilmekte ve insan potansiyelinin gelişmesinde en temel yatırım olarak kabul edilmektedir .

Devamını oku...

Özel Eğitim Gerektiren Birey

Bu bireylerin büyük bir kısmı farklı alanlarda yetersizlikler gösterir ve yaşamış oldukları yetrsizlikler dolayısıyla geliŞimlerinde yaŞıtlarından farklılıklar görülen birey olarakta tanımlanmaktadır. Bununla birlikte “Milli Eğitim Bakanlığı 573 Sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamede özel eğitim gerektiren birey, "çeşitli sebeplerle, bireysel özellikleriyle ve eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarından anlamlı farklılık gösteren bireyi" ifade etmektedir.

Devamını oku...

Özel Gereksinimli Birey

Tüm bireyler bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönlerinden birbirinden farklılıklar gösterir. Ancak bireyler arasındaki farklılıklar çoğu zaman fazla büyük değildir. Dolayısıyla normal koşullarda genel eğitimden yararlanmada ciddi problemlerle karşılaşmazlar. Bununla birlikte özel gereksinimi olan bireyler olarak adlandırılan bazı bireylerin bedensel özellikleri, öğrenme yetenekleri, bu bireylerin eğitiminde bireyselleştirilmiş eğitim programlarını, yani Özel bir eğitimi gerektirecek ölçüde normlardan farklıdır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/