Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Görme Engelliler ve Sınıflandırılması

Halk arasındaki tanımı 'âma' ya da 'kör' olan görme engelli, görme gücünden yoksun olan kişiler demektir.
Körlüğün çok çeşitli tanımları olmamakla beraber, körlük tanımlarından en iyi tanımın hangisi olduğuna dair tartışmalar vardır.
Körlüğü “askerlik hizmetleri, okula giriş, vergi muafiyeti, iş kazaları, istihdam” gibi durumlar için biri birinden biraz farklı olarak tanımlamak zorunluluğu olduğunu ileri sürenler vardır. Gerekçeler mantıklı sayılabilir ancak bu farklılıklar uygulamada sorun yaratacağından ortak bir zemin bulmak gerekmektedir.

Devamını oku...

Zihinsel Engel ile İlgili Kavramsal Çerçeve

Zihinsel engelin tanımlanması konusunda bir fikir birliği yoktur. Fakat yaygın olarak kullanılan bazı tanımlar vardır. Bu tanımlardan bazıları şöyledir:

Zihinsel engel: Gelişimsel dönemde ortaya çıkan, uyumlu davranışlarda görülen yetersizliğe eklenen genel zekâ fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde zihinsel yetersizliği olan birey, zihinsel fonksiyonları bakımından ortalamanın iki standart sapma altında değişiklik gösteren,

Devamını oku...

Engellilerin Sınıflandırılması

Engel türlerinin sınıflandırılmasına ilişkin çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Yaklaşımların genel sonucunda engellilik altı ana başlık altında incelenmektedir.
 Zihinsel Engelliler
 İşitme Engelliler
 Konuşma Engelliler
 Görme Engelliler

Devamını oku...

Engelliliğin Nedenleri

Teknolojinin gelişimi, sağlık ve insan tanımlamalarındaki genişleme ve insan haklarının gündeme gelmesi, engellilerin toplumdaki yerini etkileyen en önemli gelişmeler olmuştur. ''Bugün bazı ülke ve bölgelerde engelliler, engelliliği olmayan insanlarla yaşam biçimi ve standardı yönünden farklılıklarını en aza indirmişken, bazı ülkelerde toplum dışına itilmişlikten kurtulamamışlardır.

Devamını oku...

Zihinsel engelin sınıflandırılması

Zihinsel engelli çocuklar tarihsel süreç içerisinde farklı alanların uzmanlarınca standart güvenilir ve geçerli bireysel zekâ testleri kullanılarak sınıflandırılmışlardır. Sınıflandırmada, bu testlerden elde edilen zekâ bölümü puanlarının önemli rolü bulunmaktadır. Genel ve ortak bir tanımlamaya sahip olmalarına rağmen, zihinsel engelli çocuklar kendi içlerinde oldukça farklılık göstermektedir.

Devamını oku...

Engellilik Kavramı

Genel olarak; "Engellilik bir kişinin özürlülüğü sonucu sosyal ve mesleki işlevlerini yerine getirirken karşılaştığı ayırımcı uygulamalar, toplumsal sınırlamalar ve dezavantajlardır." Kişinin toplumsal ya da engellilikten dolayı sahip olduğu dezavantajlarla yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel faktörüne bağlı olarak rolünü gerçekleştirememesidir. Engellilerin toplumsal hayata uymalarında yaşanan sorunlar engelli kişi ile onun çevresi arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkmaktadır

Devamını oku...

Zihinsel Engelin Nedenleri

Zihinsel engelin nedenleri birden fazladır ve tek bir sebebe de bağlanamaz. Ancak aileler bu problemin nedenlerini öğrendikten sonra büyük bir rahatlık duyarlar. Özellikle de anneler suçluluk duygusunun ağır yükünden kurtulmuş olurlar. Arman'a (2009) göre zihinsel engelin sebeplerini üç ana başlıkta ele alabiliriz:
 Kalıtımsal sebepler; iç salgı bezlerinin salgı bozuklukları, hastalıklar ve yapısal özürler zihinsel engel için neden oluşturmaktadır. (Down sendromu, mikrosefali, hidrosefali vs.)

Devamını oku...

Sağlık Hizmetleri Kapsamında Engellilik Kavramı

Sağlıkta, doğuştan anormallikler, yapı bozuklukları olan onarılamayan bedenin dış görünümündeki anormallikler, bedenin orantısız şekillenmesi, doku ve organların normal boyutundan farklı gelişim göstermesindeki bozukluklar engellilik kavramı olarak ele alınmaktadır.Sağlık hizmetlerinde engellilik kavramı ise, sağlık hizmetleri kapsamında yer alan insan, bina ve kaynaklardaki eksiklikler şeklinde ele alınmaktadır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/